Systém na rýchle vytvorenie webových stránok alebo e-shopov

Ako vytvoriť logo pre e-shop alebo webstránku

Späť na kategóriu

Vytvoriť dobré logo pre vaše podnikanie na internete, logo, ktoré bude váš produkt či službu reprezentovať a stane sa základom vašej vizuálnej identity, je úloha pre profíkov.

Už dávno totiž odzvonilo časom, kedy na tvorbu loga stačil program Maľovanie. 

Dnes sa oplatí zveriť sa do rúk skúseným odborníkom. Alebo odborníčke, akou je aj naša externá grafička Eva Roverová, grafická dizajnérka a ilustrátorka.

Eva pre vás spísala všetky potrebné informácie k tvorbe loga pre váš web.

 

DEFINÍCIA LOGA

Poďme sa v skratke pozriet na to, ako logo definujeme, aké sú základné typy / delenie značiek a na hlavné kritériá pre kvalitný logo dizajn.

Logotyp (z gréckeho logos - slovo, reč, náuka, zákon, pojem, typos - výraz, znak) je nápadito stvárnený textový názov firmy, spoločnosti, produktu, služby. Neobsahuje (vizuálny) grafický symbol / prvok.

Logo je originálne vytvorený textový názov v kombinácii s grafickým prvkom / symbolom.

Grafický prvok / symbol (piktogram) definujeme ako obrazové vyjadrenie, ktoré môže fungovať celkom samostatne alebo v kombináciách s textovým názvom.

Logo, logotyp alebo grafický prvok reprezentujúci konkrétny subjekt sa nazýva tiez značkou. Často sa stretávame aj s anglickou verziou brand.

V texte je / bude používaný striedavý termín logo, logotyp, značka.

Základné typy ZNAČIEK

1. Obrazové

logo nike logo starbucks logo Apple

2. Typografické / textové

FedEx    coca cola logo Google logo  

3. Kombinované

logo Mc Donald 's LG logo Red Bull logo

 

KRITÉRIÁ PRE TVORBU LOGA

Všeobecne by sme mohli kritériá pre kvalitné a funkčné logo rozdeliť do štyroch oblastí:


1 / sémantická / významová  – sem patrí hlavne názov projektu, ktorým sa väčšinou začína,
2 / identifikačná / technická  – venujeme sa čitateľnosti, originalite, nadčasovosti,
3 / estetická  – výtvarné / grafické spracovanie,
4 / technická  – logo musí byť aplikovateľné pre všetky dostupné médiá a tlačové reprodukcie.

Všetky oblasti veľmi úzko súvisia, vzájomne sa ovplyvňujú a pri správnom spracovaní by mali viesť k vytvoreniu kvalitného loga.

Každá vyššie zmienená oblasť by sa dala podrobnejšie rozpísať, no my sa budeme venovať veľmi stručne identifikačným kritériám, ktoré bývajú najčastejšie podceňované, resp. úplne ignorované.

Identifikačné kritériá tvorby loga

1. ORIGINALITA

Čokoľvek originálne je vo svojej podstate koncept nezameniteľnosti a unikátnosti, otázka nevšedného nápadu možno s trochou vtipu alebo optického klamu, či inak neobvyklého riešenia.  Preto je jedným zo základných kritérií pri tvorbe značky. Snažíme sa nájsť originálne vizuálne riešenie loga tak, aby sa (výrazne) odlíšilo od štandardu a všeobecných klišé, ale hlavne od konkurencie, bolo ľahko zapamäteľné a pôsobivé. Navrhnúť absolútne originálnu formu alebo tvar nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si adekvátny profesionálny prístup a spracovanie.

 

2. ZAPAMÄTATEĽNOSŤ

Logo by malo čo i natoľko vizuálne jednoduché a výrazné a tým pádom ľahko zapamätateľné, že vedie k ukotveniu v povedomí klientov, ktorí ho (či už vedome, alebo podvedome) zaradia medzi svoje vizuálne vnemy a značka môže takto ovplyvňovať nákupné správanie a rozhodovanie.

Je dôležité uvedomiť si, že zapamätateľnosť sa buduje dlhodobo, systematicky a jednotným používaním danej značky, ideálne v dobre premyslenej komunikačnej stratégii naprieč rôznymi mediálnymi výstupmi.

Určite si dokážete vybaviť veľmi známe logá ako napr. Nike, Coca-Cola, Apple alebo z novších Starbucks a pod. Áno, tieto logá sú originálne, ľahko zapamätateľné a zároveň nadčasové.

 

3. NADČASOVOSŤ

Logo by nemalo podliehať momentálnym dizajnovým trendom, ale radšej sa držať stabilných a časom overených dizajn princípov, aby sa nestalo, že ked dočasný trend opadne a je nahradený iným, je logo v trendy štýle považované za "zastaralé" alebo prekonané. Určitému "stárnutiu" dizajnu, resp. potrebe renovácie sa však väčšina značiek nevyhne, a preto sa často môžeme stretnúť s redizajnom a to aj u veľmi známych subjektov. Vývojom v dizajne sa ich pôvodný štýl chápe ako nevhodný (zastaraný) a tým pádom aj menej funkčný.

Často dochádza k redizajne aj v prípade, kedy bolo iniciálne logo vytvorené veľmi rýchlo, amatérsky alebo v iných, povedzme provizórnych podmienkach a značka si časom uvedomí dôležitosť svojej vizuálnej reprezentácie, do ktorej sa rozhodne investovať a objednať si korektnú profesionálnu tvorbu.

Pozrite sa na pôvodné logo pre spoločnosť, ktorá dizajn vníma veľmi seriózne a časť svojej business stratégie na ňom aj stavia: Apple.

Apple - nielen vo svojom odbore doslova diktuje štýl, dizajnovú čistotu a skvelú nadčasovosť kombinovanú s precíznosťou a extrémnou požívateľskou prívetivosťou.

vývoj loga Apple

zdroj obrázku

 

4. ČITATEĽNOSŤ / SIGNATÚRY

Logo by malo byť výborne čitateľné a to nielen v textovej časti, ale aj v grafickom symbole, kde sa jedná o jasnú rozpoznateľnosť, resp. rozoznáme / identifikujeme tvary, z ktorých je grafický symbol vytvorený a to aj v malých formátoch. Čitateľnosť loga overujemedo zmenšenia na veľkosť cca 1 cm tj. grafický symbol aj text by mali byť rozpoznateľné / čitateľné i v tejto malej veľkosti.

5. VARIABILITA / ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Korektne navrhnuté logo by malo byť rozšíriteľné o slogan alebo prípadne o varianty pre tzv. dcérske projekty alebo spoločnosti.

Aj pri splnení vsetkych vyššie spomínaných kritérií by logo malo vizuálne pôsobiť čisto a harmonicky. Jednotlivé časti by spolu mali vytvára balancovaný celok, ktorý je výtvarne a esteticky vyvážený a vytvára správny reprezentatívny základ pre nadväzujúcu vizuálnu identitu.

Logo je v podstate vizitka projektu, ktorý potenciálny zákazník uvidí ako prvé.  Napríklad práve na vašom webe alebo možno pri osobnom kontakte na tlačenej vizitke a je viac než pravdepodobné, že ovplyvní zaujem a správanie zákazníka v interakcii s vašou ponukou.

Je dokázané, že kvalitný a vizuálne príťažlivý dizajn predáva a investícia do profesionálnej tvorby sa mnohonásobne vráti .... :)

 

 

 

Chcete sa ešte na niečo opýtať? Napíšte nám:

Prihlásenie (Flox 2)

Vyskúšajte web alebo e-shop zdarma

Výber designu:

Adresa stránok s koncovkou .flox.sk je zdarma. Adresu môžete kedykoľvek zmeniť na tvar bez koncovky .flox.sk zakúpením alebo presmerovaním vlastnej domény.

Vyberte si prosím niektorú z pripravených šablón.
Design stránok môžete kedykoľvek zmeniť v administrácii, kde
nájdete bohaté možnosti prispôsobenia šablón.
Radi Vám vytvoríme aj unikátny design na mieru.

Táto stránka používa cookies. Viac info