Garancia dostupnosti 99,9 %

 

Balíček Premium

Garancia dostupnosti – SLA (Service Level Agreement) – v prípade výpadku služieb vám vrátime pomernú časť z mesačného prenájmu stránok balíčka Premium.

Vysokú dostupnosť služieb si môžeme dovoliť garantovať vďaka kvalitnému hardvéru a virtualizačnej technológii (cloudu), ktoré využívame. V praxi táto zmluvná garancia znamená, že doba výpadkov za jeden kalendárny mesiac nesmie presiahnuť spolu 43 minút. V prípade, že aj napriek všetkej našej snahe a nonstop dohľade, výpadok za kalendárny mesiac presiahne túto hodnotu, vrátime vám pomernú časť predplatného balíčka Premium.

 

Ako meriame?

Využívame nezávislú meraciu službu monitoring-serveru.cz, ktorá meria v intervale 1 minúty stránku http://premium.flox.cz, umiestnenú na infraštruktúre balíčka Premium. Výsledky z merania sú verejne dostupné (viz. odkaz na konci tejto stránky) - každý si tak môže aktuálnu funčnosť našich služieb sám kedykoľvek skontrolovať.

 

Čo sa deje v prípade výpadku?

V prípade výpadku služieb sú naši administrátori automaticky informovaní okamžite, a to ako pomocou e-mailových správ, tak prostredníctvom SMS a volaní. Okamžite začnú vzniknutú situáciu riešiť. V prípade, že výpadok spolu za kalendárny mesiac presiahne garantovanú hodnotu, požiadajte o vrátenie predplatného pomocou tohto formulára.

 

Ako sa počíta SLA?

Mesačná dostupnosť stránok Percento vrátenej čiastky z balíčka Premium
Menšia než 99,9 % 10 %
Menšia než 99,0 % 50 %
Menšia než 98,0 % 100 %
 

Podmienky SLA

Služba Garancia dostupnosti sa vzťahuje na balík Premium redakčného systému na tvorbu e-shopu a webstránky od BiznisWeb. Za smerodajný výpočet dostupnosti považujeme nezávislú meraciu službu monitoring-serveru.cz. Výsledky z merania a metodika merania sú verejne dostupné (viz. odkaz na konci tejto stránky). O vrátenie predplatného je nutné požiadať do 30 dní od konca predmetného mesiaca pomocou tohto formulára (vrátenie nenastáva automaticky). Na neskoršie žiadosti nebude braný ohľad.

SLA sa nevzťahuje na akékoľvek nedostupnosti, pozastavenia alebo ukončenia služieb: spôsobené faktormi mimo našu primeranú kontrolu, vrátane prípadnej udalosti vyššej alebo úradnej moci; spôsobené zariadením, softvérom alebo inou technológiou tretích strán, okrem zariadení tretej strany pod našou priamou kontrolou. SLA sa nevzťahuje na prípady deaktivácie služieb z dôvodov neuhradenia faktúry za služby; a na plánované výpadky z dôvodu údržby zariadení v nočných hodinách.

Výsledky z merania sú dostupné verejne na tejto adrese.

 

Informácie o významných výpadkoch

Výpadok 5.2.2018 - o 16:15 nastala softvérová chyba a problémy s automatickou rotáciou snapshotov (záloh), ktoré následne zahltili SSD kapacity Tier 1 aj Tier 2 na diskovom poli Dell Compellent v našom cloude. To viedlo k využitiu mechanických diskov Tier 3, a následne problémom s výkonnosťou, v krajnom prípade aj celkovej nedostupnosti serverov. Na základe monitoringu sme situáciu ihneď začali riešiť a to nielen z našej strany a priamo v serverovni, ale aj s technickou podporou dodávateľa diskových polí firmy Dell. Komplexné vyriešenie a reaktivácia serverov však zabrala dlhší čas. Výpadok trval vďaka zapojeniu všetkých našich kapacít cca od 16:15 - 18:00.

Momentálne diskutujeme o možnostiach presunúť servery do datacentra s čisto SSD dikovými polami so synchrónnou replikáciou, čím by sme mali docieliť, aby sa podobné výpadky neopakovali.
Veľmi dobre si uvedomujeme, že cca 2-hodinový výpadok značne narušil vaše marketingové aktivity a práce na weboch.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a porozumenie. Pre všetkých klientov využívajúcich verziu PREMIUM, v rámci ktorej je garantovaná 99,9 % dostupnosť, ponúkame plnú kompenzáciu na konci kalendárneho mesiaca, podľa podmienok na tomto webe.

 

Výpadok 29.9.2016 - o 21:36 došlo k problémom s ovládačmi na jednom z hardvérových uzlov a tým k výpadku konektivity k sieti a storage (diskom). Uzol sme boli nútení rebootovať, došlo k resetu a spusteniu serverov z tohto uzla na ďalších hardvérových uzloch, čo si žiaľ vyžiadalo výpadok. V súčasnosti by mal byť problém už vyriešený. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

A teraz je čas vyskúšať si zadarmo a nezáväzne vytvoriť e-shop alebo nový web, čo poviete?

Vyskúšať zadarmo

Prihlásenie

Vyskúšajte web alebo e-shop zadarmo

Zavrieť