Ako spracúvame vaše osobné údaje

Cieľom BiznisWeb.sk je vývoj redakčného systému pre vytvorenie webstránky a e-shopu, ktorý rešpektuje potreby skutočných podnikateľov, e-shopárov, prevádzkovateľov webstránok či blogov.

K vášmu súkromiu pristupujeme s patričnou vážnosťou a opatrnosťou. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii nevyhnutné.

Aby sme vám mohli poskytnúť relevantné odpovede na vaše otázky, poradiť s výberom balíčkov či doplnkových služieb, poslať výzvu k úhrade alebo informačný newsletter, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prečítajte si, ako konkrétne spracúvame vaše osobné údaje (ďalej OÚ) v jednotlivých častiach využívania našich služieb.

 

1. Ako spracúvame OÚ príjemcov nášho newslettera

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRÍJEMCOV NÁŠHO NEWSLETTRA
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, 91101. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Vašu emailovú adresu budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli informovať užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vášho podnikania, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená na základe vášho súhlasu.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.


Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Emailovú adresu, ktorú nám poskytnete budeme uchovávať len pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Pričom súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v pätičke každej emailovej správy, ktorú od nás dostanete.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
 • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

2. Ako spracúvame vaše OÚ počas testovania BiznisWebu?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ SI CHCÚ VYSKÚŠAŤ NAŠU SLUŽBU
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

K tomu, aby ste si mohli vyskúšať našu službu, vytvoríme pre vás používateľský účet. K tomu potrebujeme vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená z dôvodu predzmluvných opatrení. Bohužiaľ, keď nám osobné údaje neposkytnete, nemôžeme pre vás sprístupniť našu službu, aby ste si ju mohli vyskúšať.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.


Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať len pokiaľ budete našu službu testovať. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
 • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

3. Ako spracúvame vaše OÚ po objednaní našich služieb?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ OBJEDNALI SLUŽBY BIZNISWEB
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).


Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.


Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
 • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

4. Ako spracúvame vaše OÚ, keď potrebujete poradiť alebo hľadáte vhodné riešenie pre svoje podnikanie?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ PODPORU BIZNISWEB
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hotline a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom správy cez sociálne siete.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.


Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
 • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

5. Ako spracúvame súbory cookies?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ COOKIES NA BIZNISWEB.sk
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše cookies budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo spracúvame cookies?

Cookie, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve webu BiznisWeb.sk spracúvame preto, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Ich prostredníctvom zvyšujeme funkčnosť našej stránky a praktickosť jej využívania.

Využívaním nášho webu súhlasíte s využívaním technológie cookies. Politika cookies a predvoľby súkromia.

Ako dlho spracúvame vaše cookies?

Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači.

Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich živostnosť alebo ich manuálne neodstránite.

Informácia o prenose cookies tretím stranám

Na jednotlivých podstránkach BiznisWeb.sk (napr. objednávka našich služieb alebo vyplnenie kontaktného formuláru) môžu existovať funkčné alebo analytické skripty, ktoré si ukladajú vlastné cookies za účelom zobrazenia remarketingových alebo reklamných kampaní s ponukou šitou na mieru práve vám. 

6. Ako spracúvame údaje o deťoch?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OÚ O OSOBÁCH MLADŠÍCH 16 ROKOV
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Sú spracúvané aj údaje o deťoch, resp. osobách mladších ako 16 rokov?

Naše webstránky nie sú určené osobám mladších 16 rokov. Ich osobné údaje teda umýselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením, resp. podvodom, sme získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme potrebné kroky, aby sme údaje vymazali. Okrem prípadov, kedy sme zákonom viazaní si ich ponechať.

7. Používanie aplikácií tretích strán v systéme BiznisWeb 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi:
Google Ireland Limited, ID: 368047, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, Informácie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk,

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a Instagram. Informácie o ochrane osobných údajov: https://business.facebook.com/privacy/explanation

Spracovanie osobných údajov Instagram

 • Biznisweb používa Facebook API k prepojeniu účtu instagram a načítaniu verejných príspevkov prostredníctvom widgetu Instagram.
 • Načítajú sa médiá (obrázky a videá), názov používateľského účtu pre prehľadnosť nastavení v administrácii web stránky.
 • Názov používateľského účtu nie je verejne prístupný, je viditeľný iba v administrácii web stránky.
 • Zmazanie údajov o používateľovi - údaje môže zmazať sám používateľ tak, že z administrácie web stránky odstráni prístupový token. Prestane mu fungovať aktualizácia Instragram účtu.
  Z pozície BiznisWebu tieto údaje o používateľovi nijako ďaleko nevyužívame, slúži iba pre účel viď. predchádzajúci text.

Prihlásenie

Vyskúšajte web alebo e-shop zadarmo

Zavrieť
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti