Systém na rýchle vytvorenie webových stránok alebo e-shopov

Napojenie na dopravcu - Slovenská pošta

Späť na kategóriu

Napojenie e-shopu na aplikáciu Elektronický Komunikačný Portál (ďalej len EKP) Slovenskej Pošty vám umožní vytváranie zásielok, ich registráciu a tlač štítkov priamo z prostredia administrácie vášho e-shopu.

Postup aktivácie napojenia na EKP sa skladá z nasledujúcich krokov:

 

Registrácie do EKP

Prvým krokom k napojeniu vášho e-shopu na aplikáciu EKP Slovenskej pošty je registrácia vášho obchodu do EKP Slovenskej pošty. Váš obchod môžete do EKP zaregistrovať na stránke:

Pri registrácii je nutné z ponúkaných služieb vybrať EPH – Elektronický podací hárok, ktorý slúži na elektronické podávanie zásielok do systému Slovenskej pošty.

pozorUPOZORNENIE: Pred ostrou prevádzkou je nutné najskôr preveriť funkčnosť v testovacej prevádzke. Najskôr sa registrujte do testovacej prevádzky. Po úspešnom otestovaní sa môžete zaregistrovať do ostrej prevádzky.

Po odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu zadanú pri registrácii poslaný identifikátor subjektu. Identifikátor subjektu je nutné zaslať na adresu kontaktnej osoby Slovenskej pošty so žiadosťou o aktiváciu napojenia a pridelenie rozsahu čísiel pre jednotlivé služby Slovenskej pošty. Adresa kontaktnej osoby je uvedená v priloženom dokumente. Aktuálne podporované služby Slovenskej pošty sú:

 • Doporučený list
 • Poistený list
 • Balík (na poštu / na adresu)
 • Expres kuriér
 • Balík - zmluvní zákazníci

Bez identifikátora subjektu a prideleného rozsahu číslovania nie je možné službu úspešne používať.

 

Nastavenie napojenia v administrácii Flox 3

Ak máte všetky potrebné údaje k napojeniu na EKP zo Slovenskej pošty, môžete pristúpiť k nastaveniam redakčného systému Flox pre napojenie na dopravcu.

Napojenie na dopravcu nastavíte v Nastavenia > Rozšírené možnosti dopravy > Slovenská pošta.

Prvým krokom je aktivácia modulu Slovenskej pošty pomocou zaklikávacieho políčka Aktivovať:

Aktivácia modulu Slovenská pošta

 

UPOZORNENIE! upozornenieSkontrolujte údaje v Nastavenia > Pobočky, záložka Základné informácie a Fakturačné údaje. Bez ich kompletného vyplnenia nebude možné korektne odosielať zásielky.

 

Nastavenia modulu pre napojenie na EKP Slovenskej pošty sa ďalej skladajú z viacerých sekcií.

Prístup k API (EPK)

Sekcia prístup k API EPK Slovenskej pošty obsahuje nasledujúce polia:

 • Používateľ - používateľské meno zadané pri registrácii do EPK.
 • Heslo - heslo zadané pri registrácii do EPK.
 • Identifikátor subjektu - identifikátor vášho obchodu, ktorý vám bol pridelený po registrácii do EPK. Identifikátor nájdete v dokumente, ktorý sa nachádza v správe po registrácii do EPK.
 • Režim - pre testovaciu prevádzku je nutné nastaviť testovací režim. Po prechode do ostrej prevádzky zmeňte režim na ostrý.

Slovenská pošta prístup k API

Elektronický podací hárok (EPH)

Položky v sekcii Elektronický podací hárok (EPH) nastavte podľa dohody uzatvorenej so Slovenskou poštou.

tip TIP: Hodnota vyplnená v poli Predvolená služba sa automaticky nastaví ako služba pri všetkých nových zásielkach.

Doplnkové informácie

V sekcii doplnkové informácie môžete aktivovať príznaky pre všetky novovytvorené zásielky.

tip TIP: Ak využívate podanie zásielok priamo u kuriéra na vašej adrese, môžete v poli Spôsob spracovania nastaviť akúkoľvek hodnotu. Informácia o podaní u kuriéra sa pre zásielky nastaví na základe zakliknutia políčka Kuriér.

Podanie u kuriéra

Číslovanie

V sekcii číslovanie nastavte potrebné číslovanie pre jednotlivé služby Slovenskej pošty. Číslovanie pre jednotlivé služby vám priradia zamestnanci Slovenskej pošty a mali by ste priradené číslovanie dostať po kontaktovaní kontaktnej osoby uvedenej v dokumente po registrácii v EPK.

Napríklad, ak sa v dokumente uvádza rozhranie:

Od podacieho čísla RE101027563SK - Do podacieho čísla RE101028555SK,

vyplňte nasledovne:

RE = predpona     10102756 = Rozsah od (posledné číslo 3 v tejto konkrétne rade je tzv. kontrolné, do FLOX ho netreba dopĺňať)

10102855 = Rozsah do (taktiež platí, že posledné, kontrolné číslo, v tomto prípade 5, netreba dopĺňat)              SK = prípona

a pred samotným uložením kliknite na znak refresh pre validáciu vyplnených hodnôt. V opačnom prípade nebude služba korektne fungovať:

nastavenie rozsahu zásielok

 

pozor UPOZORNENIE! Bez nastavenia číslovania, alebo po nastavení nesprávnych hodnôt pre číslovanie, nemusí modul pre odosielanie zásielok pracovať správne a vašim zásielkam nemusí byť zo strany Slovenskej pošty pridelené číslo zásielky.

pozor UPOZORNENIE! Systém vám priamo ukazuje, koľko % využitia priradenej kapacity číselnej rady ste dosiahli. Číselnú radu je potrebné kontrolovať a v prípade potrieb požiadať Slovenskú poštu o pridelenie novej číselnej rady.

 

Vytvorenie dopravy

Pre zákazníkov vášho e-shopu je potrebné vytvoriť nové možnosti dopravy, aby mohli spôsob doručenia pomocou Slovenskej pošty využívať. Nové spôsoby doručenia sa v systéme Flox 3 vytvárajú v Nastavenia > Objednávky > Doručenia kliknutím na tlačítko Nový spôsob doručenia.

Aby bol dopravca priradený k vytváranej doprave, je ešte nutné vyplniť tieto polia:

 • V poli Dopravca vyberte názov dopravcu: Slovenská pošta.
 • V poli Služba dopravca vyberte preferovanú službu dopravcu, ktorá sa priradí novým zásielkam, ktoré budú mať v objednávke zvolenú túto možnosť dopravy.
 • Ak má zvolená služba dopravcu k dispozícií zoznam výdajných miest, v poli Výdajné miesta vyberte predvolený zoznam výdajných miest, ktorý sa bude zobrazovať po zvolení dopravy v objednávkovom formulári. Zo zoznamu výdajných miest si bude môcť zákazník priamo vybrať adresu, kde si chce svoju zásielku vyzdvihnúť.

Slovenská pošta - doručenie

Po nastavení dopravy kliknite na tlačítko Uložiť.

 

Odosielanie zásielok cez Slovenskú poštu

Aby bolo možné odosielať jednotlivé objednávky pomocou Slovenskej pošty, je nutné z nich najskôr vytvoriť Zásielky. Postup, ako na to a všetky potrebné nastavenia pre prácu so zásielkami, nájdete v návode Napojenie na dopravcov, zásielky.

Po pridaní zásielok je potrebné odoslanie dát o zásielkách do EPK Slovenskej Pošty.

 1. Pre odoslanie dát o zásielkách kliknite na položku MENU, a z ponuky vyberte Objednávka prepravy.
 2. V dialógovom okne vyplňte nasledovné údaje:
  • položku Dopravca nastavte na Slovenská pošta 
  • položku Adresa zvozu nastavte na názov vašej pobočky
  • Zo zoznamu Akcia vyberte položku odoslať dáta o zásielkach

Odoslanie dát o zásielkach

 

Teraz už len stačí kliknúť na tlačítko Ďalšie a postupovať podľa inštrukcií.

U dopravcu Slovenská pošta nie je ďalej nutné vytvárať súpisku a štítky. Zoznam zásielok a štítky jednotlivých zásielok môžete stiahnúť ako zip súbor kliknutím na ikonku hárku pri niektorej zo zásielok:

súpiska - slovenská pošta

Chcete sa ešte na niečo opýtať? Napíšte nám:

Prihlásenie (Flox 2)

Vyskúšajte web alebo e-shop zdarma

Výber designu:

Adresa stránok s koncovkou .flox.sk je zdarma. Adresu môžete kedykoľvek zmeniť na tvar bez koncovky .flox.sk zakúpením alebo presmerovaním vlastnej domény.

Vyberte si prosím niektorú z pripravených šablón.
Design stránok môžete kedykoľvek zmeniť v administrácii, kde
nájdete bohaté možnosti prispôsobenia šablón.
Radi Vám vytvoríme aj unikátny design na mieru.

Táto stránka používa cookies. Viac info