Systém na rýchle vytvorenie webových stránok alebo e-shopov

Najčastejšie otázky ku GDPR

Späť na kategóriu

ako pripraviť svoj e-shop na gdprVšeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je pre mnohých podnikateľov stále úplnou novinkou. 

Preto sme pre vás s Martinou Kroupovou z coou.sk spísali okrem odpovedí na najčastejšie otázky aj checklist, ktorý vám pomôže pripraviť svoj e-shop alebo webstránku na GDPR aj bez právnej pomoci.

 1. Je nutné získavať od zákazníkov súhlas so spracovaním OÚ za účelom vybavenia objednávky?
 2. Ak chcem svojich zákazníkov informovať o zľavách, nových produktoch a akciách prostredníctvom newsletteru, potrebujem súhlas so spracovaním e-mailovej adresy?
 3. Ako získať súhlas so spracovaním, ktorý je v súlade s nariadením?
 4. Čo by mal súhlas so spracovaním osobných údajov obsahovať?
 5. Ako zistím, či je môj e-shop alebo webstránka pripravená na GDPR?

 

1. Je nutné získavať od zákazníkov súhlas so spracovaním OÚ za účelom vyriadenia objednávky?

Nie, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru bez súhlasu zákazníka.

Prečo je to tak a príklady, ako je to správne a nesprávne nájdete aj v našom článku

 

2. Ak chcem svojich zákazníkov informovať o zľavách, nových produktoch a akciách prostredníctvom newsletteru, potrebujem súhlas so spracovaním e-mailovej adresy?

Áno, súhlas so spracovaním je v tomto prípade nevyhnutný. Je právnym základom pre získanie a ďalšie spracovanie osobných údajov z dôvodu zasielanie newslettera. Spracúvanie už samotných emailových adries považujeme za spracúvanie osobných údajov. 

 

3. Ako získať súhlas so spracovaním, ktorý je v súlade s nariadením?

Súhlas musí byť udelený v súlade s nariadením, preto ním musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, teda príjemcu e-mailovej správy, ktorým potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

 

4. Čo by mal súhlas so spracovaním osobných údajov obsahovať?

 • identifikačné údaje vás ako prevádzkovateľa,
 • účel alebo dôvod spracúvania osobných údajov, pre ktorý vyžadujete súhlas,
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov (podľa čl. 4 ods. 9 nariadenia), ktorým budete osobné údaje poskytovať,
 • ak budete osobné údaje vyvážať do tretej krajiny, potom informáciu o primeraných zárukách (napríklad ako rozhodnutie Európskej komisie, či pristúpenie organizácie k tzv. bezpečnému štítu),
 • informáciu o tom, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Tieto informácie musíte subjektu poskytnúť zrozumiteľným a dostupným spôsobom, napr. vo forme podmienok spracúvania osobných údajov na webe.


5. Ako zistím, či je môj e-shop alebo webstránka pripravená na GDPR?

Doporučujeme skontrolovať, či:

 • Súhlas so spracúvaním nie je súčasťou obchodných podmienok, ktoré zverejňujete prostredníctvom webových stránok.
 • Súhlas so spracúvaním nie je súčasťou zmluvy s dotknutou osobou tak, že dotknutá osoba nemá možnosť súhlas neudeliť resp. nemá priestor pre vyjadrenie nesúhlasu.
 • Je súhlas udelený dotknutou skutočne slobodný, že dotknutá osoba sa naozaj sama dobrovoľne rozhoduje o tom, či jej osobné údaje budú spracúvané.
 • Nepoužívate vopred zaškrtnuté políčka o udelenom súhlase.
 • Získavate súhlas so spracúvaním pre istý účel oddelene od iných účelov (napríklad samostatne pre newsletter, samostatne pre vernostný program, samostatne pre spotrebiteľskú súťaž).
 • V čase získavania osobných údajov na základe súhlasu dostatočne informujete dotknuté osoby o tom, ako budú ich údaje spracúvané.
 • Viete udelený súhlas preukázať.
 • Má dotknutá osoba naozaj možno kedykoľvek udelený súhlas jednoducho odvolať.

Viac informácií a konkrétnych príkladov implementácie nariadenia GDPR nájdete v článku Pripravte svoj e-shop na GDPR.

Chcete sa ešte na niečo opýtať? Napíšte nám:

Prihlásenie (Flox 2)

Vyskúšajte web alebo e-shop zdarma

Výber designu:

Adresa stránok s koncovkou .flox.sk je zdarma. Adresu môžete kedykoľvek zmeniť na tvar bez koncovky .flox.sk zakúpením alebo presmerovaním vlastnej domény.

Vyberte si prosím niektorú z pripravených šablón.
Design stránok môžete kedykoľvek zmeniť v administrácii, kde
nájdete bohaté možnosti prispôsobenia šablón.
Radi Vám vytvoríme aj unikátny design na mieru.

Táto stránka používa cookies. Viac info